Thumbnail for 612265

Polyfunkčný súbor PANORAMA CITY III. Business, Bratislava, Landererova ul.

oznámenie vo veci vydania stavebného povolenia na zmenu stavby „Polyfunkčný súbor PANORAMA CITY III. Business, Bratislava, Landererova ul.“ – stavebné objekty SO 22 – Dopravné napojenie – Landererova ul., SO 23 Úprava chodníka Landererova ul., SO 24 Cyklochodník Košická ul., pred dokončením, ktorá bola povolená rozhodnutím tunajšieho špeciálneho stavebného úradu Čítaj viac

Celý článok si môžete prečítať na: http://www.bratislava.sk/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=11055958

Podobné články

Facebook aktivity
Google+ aktivity
Twitter aktivity
iFakturacia.sk

icon_unpaidTeraz môžete vytvárať už aj ZADARMO všetky potrebné doklady k svojmu biznisu.

Prejsť na projekt

NevyplatenaFaktura.sk

icon_unpaidMáte neplatiacich klientov? Pridajte ich ZDARMA do systému UNPAID.SUPPORT.

Prejsť na projekt

© Copyright by G.N.T. Business Services | Európsky realitný portál RealVEA.eu.