Mesto

METRO DNES – 26.10.2017

Vajnory majú už roky rozbehnutú výbornú spoluprácu s talianskym mestom Alviano. Starosta mestskej časti Ján Mrva však vidí jeden nedostatok – dosiaľ sa nedal dokopy žiaden vajnorsko-alviansky pár. Čo všetko však táto spolupráca...

Zberný dvor odpadov ANČETA

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydalo rozhodnutie, že navrhovaná činnosť, ktorej navrhovateľom je ANČETA, s.r.o sa bude posudzovať. Čítaj viac Celý článok si môžete prečítať na:...

Ubytovňa Fortuna

Ubytovacie zariadenie Fortuna je zriadené ako účelové zariadenie hlavného mesta SR Bratislavy za účelom poskytovania prechodného ubytovania vybraným skupinám obyvateľom Bratislavy. Čítaj viac Celý článok si môžete prečítať na:...

1 ks plastový kľúč Suzuki

Dňa 16.01.2018 bola Okresnému úradu Bratislava (Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Bratislave IV, odbor poriadkovej polície, Obvodné oddelenie Policajného zboru Bratislava Karlova Ves, Matejkova 5, 841 05 Bratislava) odovzdaná vec...

Reklamný priestor