Mesto

Dražba pozemku a stavby

Dražba pozemku a stavby, LV 10805,10916, k.ú. Rača Čítaj viac Celý článok si môžete prečítať na: http://www.bratislava.sk/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=11056747

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úse

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2016 o dočasnom parkovaní motorových...

Rozhodnutie o stavebnom povolení

BERGAMON – DOPRAVNÉ STAVBY, Úprava križovatky ul. Mierová – Hraničná, Bratislava Čítaj viac Celý článok si môžete prečítať na: http://www.bratislava.sk/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=11056730

Plán zasadnutí poslancov

Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy Čítaj viac Celý článok si môžete prečítať na: http://www.bratislava.sk/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=11046132

Program „Adopcia zelene“

Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene vypracovalo Program „Adopcia zelene“, ktorý umožňuje dobrovoľníkom aktívne sa zapojiť do starostlivosti o plochy zelene v meste. Obsahom Programu „Adopcia zelene“ je umožniť vstup...

Reklamný priestor